DERNEĞİN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİ

Mezunlar Derneği’nin aşağıda konu başlıkları itibariyle sıraladığım önemli etkinlikleri bulunmaktadır. Bunlar, süreklilik kazandığı ve katılımın yüksek olduğu için önemsenmekte ve bazıları da gelenekselleşmiş bulunmaktadır.


MEZUNLAR ŞÖLENİ

Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi Mezunlar Şöleni’dir. 4 Ekim 1997 tarihinde ilk kez yaşanan ve daha sonraki yıllarda genellikle Haziran, Temmuz aylarında gerçekleştirilen bu şölenler hiç aksamadan devam etmektedir. Genellikle mezuniyet günlerine rastlaması için Haziran, Temmuz ayları seçilmişse de daha sonra gelen istekler üzerine bu şölenin üniversitenin açılışı ile ilişkilendirilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece şölen günü, üniversitenin eğitim öğretime başladığı haftanın Cumartesi günü yapılması uygun bulunmuş ve bu da şölen tarihi hakkındaki ikircikli durumu ortadan kaldırmıştır.

Mezunların arkadaşlarıyla bir araya geldikleri bu şölene ayrıca yıldız mezunu milletvekilleri de davet edilmektedir. Üst düzey bürokratlar ve kendi alanlarında başarılı olmuş yıldızlı mezunlar da davet edilenler arasındadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin tarihi süreci içerisinde, tüm kurum ve bölümlerinden mezunlar bu şölene katılmaktadır. Dernek, bu şölen sırasında mezuniyetlerinin 15, 20, 25, 30, 40, 45 ve 50. yılını dolduranlara, üniversitemizi mezuniyetleri süresince en iyi şekilde ve başarıyla temsil ettikleri için şükran belgesi vermektedir. Mezunlar şöleninde ayrıca, başarılı yıldızlılara, başarı ödülü verilmektedir. Bu ödüller;

  1. Bürokrasi Alanında Başarı Ödülü
  2. Girişimcilik Alanında Başarı Ödülü
  3. Yönetici Alanında Başarı Ödülü
  4. Sanat Alanında Başarı Ödülü

Olmak üzere dört kategoride düzenlenmiş olup, her yıl seçilen sahiplerine bu ödüller takdim edilmektedir.


YILDIZLIYIZ CUMARTESİ TOPLANTILARI

İkinci önemli etkinlik, Yıldızlıyız Cumartesi Toplantıları olarak adlandırılan uygulamadır. Bu toplantıların ilki 5 Nisan 2008 tarihinde düzenlenmiştir. Toplantılar genellikle, üniversitenin Yıldız Kampüsü konferans salonunda yapılmaktadır. Bu toplantılar 10’da başlayıp saat 16’ya kadar devam etmektedir. Gün boyunca öğrenciler konuların uzmanı kişilerle bir arada olup, tanışma ve konuları tartışma olanaklarına sahip olunmaktadır. Bu toplantılar adeta bir seminer ortamında gerçekleşmekte ve bu şekilde katılanlar arasında bilgi aktarımı sağlanmış olunmaktadır. Bu toplantılarda sunulan tebliğler, derneğin web sitesinde yayınlanmakta ve yıl sonunda bir kitap haline getirilmektedir.


RAMAZAN AYINDA İFTAR VERİLMESİ

Dernek her yıl Ramazan ayının ilk haftasında iftar yemeği vermektedir. Üniversitenin her kesiminden davetli katılımı olmakta ve güzel bir akşam geçirilmesi sağlanmış olmaktadır.


ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Dernek, üniversite içinde faal durumda bulunan öğrenci kulüpleri ile de irtibat sağlamaktadır. Kulüplerin gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklere destek verilmektedir. Ayrıca gerek fuar ve gerekse meslek odaları düzeyinde, mezunların katılımının sağlanmasına katkı verilmekte, buraların yöneticileriyle iletişim kurulmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde, mezunları bu kanallara yönlendirmenin olanaklı olduğu düşünülmektedir.


CUMARTESİ KAHVALTILARI

Bu etkinliğimiz genel olarak ilkbahar aylarında yapılmaktadır. Mezunlarımız arasındaki birlik, beraberlik ve okulumuza olan aidiyet duygusunu geliştirmeyi hedefleyen etkinliğimizdir. Mezunlarımızın talebine göre ‘Cumartesi Kahvaltısı’ adedi belirlenmektedir. Bu kahvaltılar okulumuzun tesislerinde verilmektedir.


AJANDA

Her yılbaşında ajanda basılarak rektörlüğümüze, fakültelerimize ve mezunlarımıza dağıtılmaktadır. Bu ajanda için mezunlarımızdan şirketleri için tanıtım reklamları alınmaktadır.


MEZUN KART

Mezun kartı Davutpaşa kampüsünde derneğimize ait mezun ofisinde verilmektedir. Bu ofiste dernekler koordinatörlüğünün belirlemiş olduğu ofis elemanı çalışmaktadır. Mezun kartının basım masrafları derneğimiz tarafından karşılanmaktadır. Yeni mezunlar almış oldukları mezun kart için derneğimizin hesabına eğer isterlerse 20 TL yatırmaktadırlar. Mezun kartı sistem olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Mezun kart iki yıl için geçerlidir.


DERNEK ÜYELİK KARTI

Derneğimize üye olmak isteyen mezunlarımıza derneğimizin hazırlamış olduğu üyelik kartı verilmektedir. Üyelerimizden ödeyenlerden yıllık üyelik aidatı alınır. İletişim bilgileri alınarak derneğimizin etkinliklerinden haberdar edilirler.